• Individuele psychotherapie voor jongeren (vanaf 12 jaar)
  • Individuele psychotherapie voor jongvolwassenen
  • Gezinstherapie

Enkele thema’s die aan bod kunnen komen binnen de therapie:

– Autismespectrumstoornis (ASS): psycho-educatie, plaatsen van diagnose, omgaan met veranderingen en emoties, begeleiden bij plannen en organiseren, advies bij moeilijke opvoedingssituaties
– Angst- en stemmingsmoeilijkheden: angst, depressie, stemmingsschommelingen, psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,…)
– Spanningsklachten: stress, overbelasting, faalangst
– Gezin: familiale conflicten
– Vragen rond identiteit: zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, seksuele geaardheid en gender
– Nazorg na psychiatrische opname

  • Therapie met honden (momenteel zeer beperkt aanbod):

De nabijheid van en contact met de hond kan een gunstige invloed hebben op het contact met de therapeut en het verloop van de therapie. In een meer actieve vorm kunnen door bepaalde vaardigheden aan te leren aan de hond en/of te oefenen de eigen mogelijkheden (her)ontdekt en problemen overwonnen worden. Men kan leren over zichzelf en anderen door activiteiten uit te voeren met de hond en nadien samen met de hulp van de therapeut gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken. Concrete ervaringen kunnen zo een mooie aanzet zijn tot verandering.

Blijf